Stichting Bercoop logo transparant

AED: Automatische externe defibrillator

Over deze activiteit

De AED is een Automatisch Externe Defibrillator en wordt gebruikt om bij mensen met een acute hartstilstand het hart weer op gang te krijgen. Vooral de eerste minuten na een hartstilstand zijn voor het slachtoffer heel belangrijk. Omdat een ambulance niet direct ter plaatse is, kunnen omstanders met het AED-apparaat eerste hulp verlenen. Op deze manier worden de levenskansen met zeventig procent verhoogd.

Stichting Bercoop Fonds heeft besloten om elk dorp in het verzorgingsgebied dat daarvoor een aanvraag doet, een bijdrage van € 500,- te verstrekken voor de aanschaf van een AED.

Bijdragen zijn verstrekt aan:

Bijdragen zijn verstrekt aan:

* Plaatselijk Belang Steenwijkerwold (april 2018)

* Plaatselijk Belang Vinkega (januari 2016)

* Dorpsbelang Blesdijke (april 2016)

* Plaatselijk Belang Langedijke (april 2016)

* Plaatselijk Belang Witte Paarden/Baars (augustus 2015)

* Dorpsbelang Steggerda (januari 2012)

* Plaatselijk Belang De Blesse/Peperga (februari 2012)

* Plaatselijk Belang Noordwolde-Zuid (oktober 2012)

* Plaatselijk Belang Oldelamer (maart 2011)

* Plaatselijk Belang Kuinre (juni 2011)

* Plaatselijk Belang Oldeholtpade (januari 2010)

* Plaatselijk Belang Eensgezindheid in Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde (februari 2010)

* Plaatselijk Belang Elsloo/Tronde (februari 2010)

* Plaatselijk Belang Oldemarkt (april 2010)

* Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne (september 2010)

* Plaatselijk Belang Oosterstreek i.s.m. VV Oosterstreek (september 2010)

* Plaatselijk Belang De Hoeve (december 2010)

* Plaatselijk Belang Zandhuizen en De Meenthe (maart 2009)

* Dorpsbelang Boijl (mei 2009)

* EHBO-vereniging Vledder (juni 2009)

* Plaatselijk Belang De Eendracht te Nijeholtpade (oktober 2009)

* EHBO-vereniging Oldeberkoop (maart 2008)

* Werkgroep defibrillator Ravenswoud (december 2008)

Datum

Sinds 2008

Locatie

Alle gemeentes binnen ons kerngebied

Ter waarde van

500,- per AED