Stichting Bercoop logo transparant

Jubileumgift

Informatie

Als u onze stichting om een jubileumgift wilt vragen, is het van belang dat zowel uw vereniging/stichting als de bestemming van de donatie (het doel) voldoen aan wat er in het donatiereglement van Stichting Bercoop Fonds is gesteld. Als dat zo is, kunt u een aanvraag voor een donatie bij Stichting Bercoop Fonds indienen. U doet dat bij voorkeur in het jubileumjaar, of uiterlijk binnen zes maanden na afloop van dat jaar.

U kunt het aanvraagformulier voor een jubileumgift hieronder downloaden. Wanneer u alles ingevuld hebt kunt u het hiernaast eenvoudig uploaden.

Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen drie kalendermaanden voor de twintigste (20e) van de derde maand schriftelijk beslist op de aanvraag. Het kan dus even duren voordat u een reactie van ons ontvangt.

In verband met een goede leesbaarheid is het van belang dat u het aanvraagformulier op de computer invult.

Aanvraagformulier

Let op! Dit formulier is alleen voor het aanvragen van een jubileumgift.

Ons verzorgingsgebied beslaat de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Binnen ons verzorgingsgebied is een kerngebied aangewezen, hetgeen van belang bij de jubileumaanvraag.

Tips voor gebruik van het aanvraagformulier
Download het aanvraagformulier en sla het op op uw computer. Open het daarna. 

Het aanvraagformulier heeft velden die u moet invullen. U kunt naar het volgende veld gaan door de Tab-toets te gebruiken. Zijn er vakjes die u moet aankruisen? Dan gaat u via de Tab-toets naar het juiste vakje en daar drukt u op de spatiebalk, waarna het vakje wordt aangekruist. Vervolgens gaat u met de Tab-toets naar het volgende veld dat u moet invullen. Sla het formulier tijdens het invullen zo af en toe op. Daarmee voorkomt u eventueel dubbel werk. U kunt het dan later nog bewerken of de aanvraag verder aanvullen. Als u klaar bent, plaats u nog een kruisje om te bevestigen dat het formulier naar waarheid is ingevuld. Dit geldt als handtekening!

Daarna stuurt het samen met de benodigde bijlagen via deze pagina aan ons. Verzenden per post kan ook: Stichting Bercoop Fonds
Secretariaat: J. Nijboer, Wolvegasterweg 40, 8421 PN  Oldeberkoop