Stichting Bercoop logo transparant

Ontstaan

Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank

In 1902 werd de coöperatie Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank opgericht in Oldeberkoop. Een van oorsprong agrarische bank met een behoorlijk aandeel in de regio.

Door de diverse uitbreidingen en de voorgenomen groei werd duidelijk dat de structuur van de bank (coöperatie) niet langer de meest geschikte was. In 1998 besloten de leden van de coöperatie tot een herstructurering van de organisatie. Op 1 oktober 1998 zijn alle zakelijke activiteiten van de coöperatie ondergebracht in een nieuwe onderneming, de Holding Bercoop Groep N.V., waarvan de coöperatie Coöperatieve Voorschotbank b.a. voor 100% aandeelhouder was.

Eind 2004 is 45% van de aandelen van de Holding Bercoop Groep overgegaan naar Friesland Bank N.V. door middel van een participatie. De hierdoor vrijkomende middelen zijn ondergebracht in de nieuwe vereniging De Kring van Bercoop, de rechtsopvolger van de coöperatie Coöperatieve Voorschotbank. Deze naamswijziging was noodzakelijk omdat de coöperatie niet langer het woord bank in haar naam mocht voeren omdat er geen bancaire activiteiten meer werden uitgevoerd.

Door de leden van vereniging De Kring van Bercoop is besloten om de aanwas van middelen door renten, dividenden en overige bijdragen te besteden aan doelen van maatschappelijke, sociale en economische aard in de regio Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld. Voor dit doel is Stichting Bercoop Fonds opgericht. In de loop van 2006 bleek dat een 100% samenwerking met de Friesland Bank gewenst was en per 1 januari 2007 zijn ook de resterende 55% van de aandelen van de Holding Bercoop Groep overgegaan naar de Friesland Bank.